Eisen Comité

 

Eisen Comité besteet aktuell aus 9 engagéierten Mëllechbaueren, déi sech reegelméisseg zesummesetzen fir iwwert déi verschiddenst Themen aus dem Mëllechsekteur ze diskutéieren. Sie sollen dobäi stellvertriedend d`Usiichten an d`Meenungen vun allen LDB-Memberen duerstellen, d.h. bei hinnen stousst Dir ëmmer op oppen Oueren, wann Dir eppes zu hirer Aarbecht bäidroen wëllt.

 

 

Mir freeën eis och zwee néi Comitésmemberen, säit Ufank dësem Joer 2022, virzestellen ze duerfen: den Meyers Guy an den Hemmer Georges.

 

Guy Diderrich

 

Präsident

+ 352 621 186 588

didguy@pt.lu

Wout Albers

 

Caissier

+ 352 691 958 011

msplicks@pt.lu

Mathias Roeder

 

Vizepräsident

+ 352 691 803 870 

mettroeder@hotmail.com


Jean-Paul Willems

 

+ 352 691 643 910

JPWILLEMS@hotmail.com

Claude Heinen

 

+ 352 621 796 980

heinen77@pt.lu

Andre Laugs

 

+ 352 621 264 989

alaugs@pt.lu


Georges Hemmer

 

+ 352 621 751 388

ghemmer@hotmail.com

Guy Meyers

 

+ 352 621 199 330

meyersg@pt.lu

Marc Vaessen

 

+352 621 658 531

vaessen.bastin@gmail.com


Conny Vaessen

 

Sekretärin

+ 352 621 460 301

vaessenconny@gmail.com